powrót do mapy

Regulamin Mapy Potrzeb powiatu szczycieńskiego

 

Wstęp

 1. mapa.wmcn.pl, zwany w dalszej części Portalem, jest ogólnodostępnym, bezpłatnym i interaktywnym narzędziem internetowym, skierowanym do osób zamieszkałych na terenie powiatu szczycieńskiego.
 2. Regulamin stanowi formę porozumienia pomiędzy Portalem a wszystkimi osobami korzystającymi z Portalu - Użytkownikami.
 3. Portal dokłada wszelkich starań, aby prezentowane w Portalu informacje i dane były kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. Treści publikowane w Portalu pochodzą głównie od samych użytkowników, dlatego będą podlegać weryfikacji przez administratora Portalu.
 4. Prezentowane w Portalu poglądy, komentarze i opinie stanowią wyraz osobistej wiedzy i poglądów ich autorów i nie powinny być interpretowane w żaden inny sposób.
 5. Treści publikowane w Portalu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 6. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkowników informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu, a w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji.

Prawa autorskie

 1. Wszystkie prawa zastrzeżone. Prawa do używania, rozpowszechniania i kopiowania wszelkich informacji i danych dostępnych w Portalu podlegają przepisom Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
 2. Wykorzystywanie treści Portalu w celach niekomercyjnych odbywać się może po uprzednim powiadomieniu redakcji Portalu.
 3. Wykorzystywanie treści Portalu w celach komercyjnych wymaga każdorazowo pisemnej zgody osoby reprezentującej Portal.

Ochrona prywatności

 1. Portal całkowicie respektuje prawo Użytkowników Portalu do prywatności i ochrony danych osobowych. W związku z tym Portal nie wymaga przedstawiania przez Użytkownika Portal jakichkolwiek danych, które pozwalałby na jego identyfikację.

Polityka Cookies

 1. Portal nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portal. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Portalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Portalu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Portalu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Portalu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Portalu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Portalem reklamodawców oraz partnerów.
 5. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.

--------------------

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Spełniając wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Stowarzyszenie „Nasza Szczycieńska Ziemia”, z siedzibą:, ul. Lanca 3/16, 12-100 Szczytno, tel. +48 530 500 590, e-mail: nsz.mazury@gmail.com, reprezentowanym przez prezesa: Pawła Kamila Krassowskiego.

Inspektor Ochrony Danych
Administrator danych nie powołał inspektora ochrony danych. Zgłoszenia i uwagi dotyczące ochrony danych prosimy kierować pod adres administratora danych: nsz.mazury@gmail.com

Cel oraz podstawy prawne przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu:

– wypełnienia obowiązków prawnych (artykuł 6 ust. 1 lit. c),
– realizacji umów zawartych z kontrahentami (art. 6 ust. 1 lit. b),
– w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust.1 lit. a).

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie:
•    obowiązujących przepisów prawa w szczególności ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
•    zawartych umów;
•    udzielonej zgody.

Odbiorcy danych
W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
•    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
•    inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług świadczonych na rzecz Stowarzyszenia „Nasza Szczycieńska Ziemia”.

Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji określonych celów w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Informacja o profilowaniu
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

Uprawnienia
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

Redakcja portalu gisplay.pl